About

Bu web sistesinde Gömülü Linux sistemleri ve Linux altında sistem programlama yazıları bulunabilir. Linux, açık kaynak kodlu ve serbestçe güncellenebilen ve dağıtılabilen bir işletim sistemidir. Özellikle ABD'nin yazılım konusunu, artık açık bir tehdit unsuru olarak kullandığı günümüzde, bizleri savunacak ve sığınabileceğimiz tek kale Linux ve benzeri açık kaynak projeleridir.

Bu web sitesinde mümkün olduğu kadar açık kaynak belgeleri yayınlamakta ve bu kültürün yaygınlaşmasına katma değer sağlamaya çalışmaktayız. Ayrıca vermiş olduğumuz eğitimlerle ilgili bilgiler, belgeler ve kodlar da bu sitede bulunabilir.

About

Bu web sitesinde Gömülü Linux Sistemleri, Linux Altında Sistem Programlama ve bu konularda vermiş olduğumuz eğitimler hakkında bilgi bulunabilir.