Gömülü Linux sistemleri eğitimi

May 28, 2019 - Reading time: 10 minutes

Eğitimlerimiz kapanmıştır.

Beaglebone Black ile düzenlenen eğitimin temel 2 belgesi mevcuttur. Aşağıda verilen ilk belge, yani katılımcı belgesi, esas çalışma belgesidir. Konulardan ayrıntılı bir biçimde bahsedilmektedir. Diğer belge, lab. belgesi ise, eğitim sırasında yapılan çalışmaların slayt şeklinde özetlenmiş halidir.

 katılımcı belgesi, son güncelleme 22 Aralık 2016

 lab. belgesi, son güncelleme 28 Temmuz 2017

Ayrıca bütün çalışma ortamı aşağıdaki adresten indirilebilir. Bu bir tar dosyasıdır ve içinde toolchain ile u-boot, busybox, kernel ve buildroot'un kaynak kodları ve iskelet kök dosya sistemi mevcuttur. Aynı zamanda katılımcı belgesinde anlatılan, çalışmaya hazır 7 farklı imaj örneği de mevcuttur.

  gomsis.tar, 2GB!

Gömülü Linux Eğitimi hakkında bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bunun dışında sorular için iletişim bilgilerindeki e-posta adresleri kullanılabilir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı power-on ile login arasındaki bütün adımları farkında olarak yapmaktır. Eğitimin sonunda her katılımcı sıfırdan kendi gömülü Linux dağıtımını kurabilecek yeteneğe kavuşacaktır. Ya da mevcut bir dağıtımı kolaylıkla analiz edebilecektir.

Eğitimin Süresi

Toplam eğitim süresi, 4 gün ve en az 32 saattir. Gün adedi aynı kalmak şartı ile, talep edildiği takdirde eğitim süresi istenildiği kadar uzatılabilir. Eğitimler hafta içi veya hafta sonu olabilir. Herhangi bir kısıt yoktur.

Eğitimin planı aşağıdaki gibidir.

 • 1. gün, ortamın kurulması, gömülü sistemlerin muhtaç olduğu temel kavramların üzerinden geçiş ve ilk gömülü sisteme ön hazırlık.
 • 2. gün, initramfs destekli, çekirdeğe gömülü sistem. Mevcut bütün gömülü sistemler bu sistemden türeyecektir.
 • 3. gün, ayrık initramfs'li gömülü sistem, ideal test sistemi, tamamı MMC'de olan sistem, MMC'de cpio kullanımı, tamamı eMMC'de olan sistemler üzerinde kuruluş ve test çalışmaları yapılacaktır.
 • 4. gün buildroot destekli en genel ve kapsamlı gömülü sistem kurulacak ve test edilecektir.

Genel anlamda aşağıdaki konulara değinilecektir. Ayrıntılar için eğitim belgelerine bakılabilir.

 • toolchain kullanma,
 • u-boot derleme,
 • İskelet RootFS kuruma,
 • busybox destekli RootFS kuruluşu,
 • BR destekli RootFS kuruluşu,
 • Çekirdek derleme,
 • Açılış betiklerinin yazılması,
 • Bölümlendirme teknikleri,
 • initramfs teknikleri,
 • tftp, dhcp kullanımı,
 • ağ üzerinden açılış teknikleri,
 • eMMC üzerinden açılış teknikleri,
 • MMC üzerinden açılış teknikleri, vs

Eğitimin Yeri

Eğitim şimdilik şirketler bazında yapılmaktadır. Şirketlerin göstereceği yerde eğitim yapılmaktadır. Eğitim yapılan yerin internet bağlantısı, barko cihazı ve beyaz tahtasının olması yeterlidir. Bir de filtre kahve olursa güzel olur.

Katılımcı Sayısı

Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır. En fazla 5 adet bord ile çalışma yapılır. Bord sayısı arttıkça verim hızla düşmektedir.

Eğitimde Kullanılacak Cihazlar

Eğitimler BeagleBone Black üzerinde tamamen uygulamalı yapılacaktır. BBB cihazları ve gerekli eğitim belgeleri tarafımızdan temin edilecektir. Katılımcı Ubuntu yüklü bir bilgisayar ile eğitime gelmelidir. En az 5 GB'lık boş disk alanına gerek olacaktır.

Katılımcının bilgisayarında 64 bit Ubuntu 16.04 LTS yüklü olmalıdır. Herhangi bir Linux dağıtımı ile de eğitime dahil olunabilir. Fakat katılımcı paket yüklemesi, ağ yapılandırması, tftp server ve dhcp server kuruluşu ve yapılandırması gibi konulara hakim olmalıdır. Microp$oft windows altında Linux emülatörünün kullanılması hiç tavsiye edilmez. İlla kullanılacaksa 64 bit Ubuntu 16.04 LTS yüklenmelidir. 32 bitlik Ubuntu dağıtımlarının kullanılması tavsiye edilmez.

Ayrıca katılımcı bilgisayarlarında ağ üzerinden açılış ve ağ testleri için en az 1 adet RJ45 eternet girişi ve en az 2 adet USB girişi bulunmalıdır. USB'lerden birisi power için, diğeri ise konsol girişi için kullanılacaktır. Power için kullanılacak olan USB, mutlaka USB 3.0 standardında olmalıdır. Diğer USB ise 2.0 veya 3.0 olabilir.

Eğitim BBB Ağırlıklı Mı?

Eğitimin BBB üzerinden verilmesinin tek sebebi, uygulama yapabilmek içindir. Eğitimde bahsedilen konuların neredeyse tamamı BBB cihazından bağımsızdır. Bu eğitimi alan bir katılımcı çok az bir gayretle başka cihazlar üzerinde çalışabilecektir. Verilen eğitim BBB konusunda uzmanlaşmak veya derinlemesine bilgi sahip olmak için çok yetersizdir. BBB cihazı tamamen konumuzun dışındadır. Sadece test amacı ile kullanılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Herkes katılabilir. Hayatında kara ekranı hiç görmemiş bedbaht kişiler dahi katılabilir. Katılmadan önce temel Linux bilgisine sahip olunması, eğitimin verimini çok artıracaktır. Komut seviyesinde Linux'a başlangıç için aşağıdaki adreslere bakılabilir. Benzer veya daha iyi pek çok adresin olduğu açıktır.

Kimin Böyle Bir Eğitime İhtiyacı Vardır?

Aslında kimsenin böyle bir eğitime ihtiyacı yoktur. Zebil gibi kaynak vardır. Bizler de eğitimlerde kullandığımız bütün belgeleri her türlü kullanım için açmaktayız.

Böyle bir eğitim katılımcıya çok zaman kazandıracaktır. Geniş vakti olanlar için Gömülü Linux eğitimi gerekli değildir. Ayrıca eğitimde, mümkün olduğu kadar açık kaynak kültürü vermeye ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışmaktayız.

Aldığım Cihazla Gelen Linux İşe Yaramaz Mı?

Tabii ki yarar, niye yaramasın. Fakat genelde cihazla gelen Linux dağıtımları masaüstü dağıtımların bire bir kopyasıdır. Gömülü sistemler genelde tek bir işi çok iyi yapmak için, proje bazlı kurulan sistemlerdir. Standard dağıtımlarsa sadece takla atamazlar, her işi yaparlar. Bu da son derece gereksiz yazılım ve donanım yükü oluşturur. Diğer bir deyişle israftır.

Gelmeden Önce Ne Yapılmalı?

Öncelikle, Linux hakkında bilgimiz veya tecrübemiz azsa, internet üzerinde bulunan kaynaklardan başlangıç bilgileri derlenmeli, toplanmalıdır. Bütün çalışma tamamen terminallerden girilerek yapılmalı, asla mouse veya GUI ortamı kullanılmamalıdır.

Lab. belgesi, basılı olarak verilecektir. Katılımcının makinesinde aşağıdaki programlar yüklü olmalıdır. Ubuntu kurulu makinelerde "apt-get install" ile aşağıdaki paketler yüklenmiş olmalıdır.

 • ssh (OpenSSH SSH client and server)
 • vim-gnome (Vi IMproved, a programmers text editor)
 • libncurses5-dev (programming library)
 • lzop (file compressor)
 • xinetd (extended Internet services daemon)
 • tftpd (DARPA Trivial File Transfer Protocol server)
 • tftp (trivial file transfer program)
 • nfs-kernel-server (nfs server)
 • minicom (serial communication program)
 • git (the stupid content tracker)
 • isc-dhcp-server (Dynamic Host Configuration Protocol Server)
 • dconf-editor (Graphical editor for dconf)
 • gomsis.tar, çalışma ortmı, 2GB

Ubuntu dışındaki Linux dağıtımlarında da benzer programlar yüklü ve ayakta olmalıdır.

gomsis.tar arşivi Linux dosya sisteminde $HOME dizini altına yüklenmelidir. Açılmasına gerek yoktur. Eğitim sırasında /opt altına açılacaktır.

Eğitim Ne Zaman Açılır?

Eğitimlerimiz kapanmıştır.

About

Bu web sitesinde Gömülü Linux Sistemleri, Linux Altında Sistem Programlama ve bu konularda vermiş olduğumuz eğitimler hakkında bilgi bulunabilir.